Kvalificerade tjänster inom bredden av
HR-frågor

Genom lång och gedigen erfarenhet inom området kan vi möta behov inom både operativt och strategiskt HR-arbete, liksom avgränsade projekt för att stärka upp HR-stödet till er affärsverksamhet. Vi anpassar insatsen efter era specifika behov.

Konsult

Maria Aurell är en senior HR-konsult med lång erfarenhet inom bredden av HR-frågor.

Maria har under ca 20 år haft roller som HR-chef, HR Business Partner och HR-konsult inom bl a konsultverksamhet (arkitektur, HR, bemanning), marknadsbolag och besöksnäringen. Hon driver HR-frågorna som stöd till affären.

Maria har stor erfarenhet av rekrytering och att göra personlighetsbedömningar, liksom att planera och genomföra ledarprogram, arbeta med både grupp- och individutveckling samt kompetensfrågor ur ett strategiskt perspektiv.

Hon har arbetat med projekt bl a kring företagskultur, en hållbar arbetsplats och uppbyggnad av olika digitala chefs- och personalhandböcker.

Maria har en stor arbetsrättslig kompetens och gedigen erfarenhet från förhandlingar, bl a vid omställning, liksom att säkra upp väl fungerande processer för strategisk lönesättning och att lönekartläggningen möter lagkraven. Maria prioriterar ett nära chefsstöd och har många års egen erfarenhet av personalansvar. Maria har en universitetsutbildning som personalvetare.